6 ශ්‍රේණිය - ICT - පාඩම් අංක 02 - ගෝතම සර් - මසකට රුපියල් 800යි.

 

මෙම පාඩම සදහා ලබාදෙන ටියුට් එකේ කවරය


ක්‍රියාකරකම් ප්‍රශ්න පත්‍රය ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට පහත බොත්තම ක්ලික් කරන්න


  • මෙහෙයවීම රජයේ පාසලක තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විශය උගන්වන ගුරුවරයෙකු වන ගයාන් ගෝතම සර්.
  • ඉගැන්වීම පාසල් විශය නිර්දේශය ආවරනය කිරීම හා ක්‍රියාකාරකම් මගින් සුදුකරනු ලබයි.
  • මෙම පාඩම් ඇතුලත් වීඩියෝව ඩවුන්ලොඩ් කිරීමටද අවස්ථාවක් ඇත. එයින් දරුවාට ඔනෑම අවස්ථාවකදී පාඩම නැරඹීමේ හැකියාවද ඇත.
  • පාඩමට අදාලව ටියුට් හා ප්‍රශ්ණ පත්‍ර නොමිලේ ලබාදේ. 
  • ගැටලුවක් ඇතිවිට ගුරුවරයා ඕනෑම මොහොතකදී සම්බන්ද කර ගත හැකිය.
  • විවිධ පාළාත් ප්‍රශ්ණ පත්‍ර විටෙන් විට සාකඡ්චා කරනු ලැබේ.

Whats App අංකය - 071 51 43 654
Email - gothamamanamperi@gmail.com