සිංහල හඩකැවූ Final Destination චිත්‍රපටය

ඔන්න ඔයාලා බලන් ඉදපු Final Destination චිත්‍රපටියේ ඩබින් එක ගෙනාවා. මේ චිත්‍රපටය ගැන ඔයාලාට අමුතුවෙන් මම කියන්න දෙයක් නෑ. මේ චිත්‍රපටය ලෝකයේ ජනප්‍රියම චිත්‍රපටියක්.  ඔන්න ඉතින් දැන් මේ චිත්‍රපටයේ සිංහල හඩකවපු චිත්‍රපටය ඔයාලට බලන්න පුලුවන්.

                අවසාන ගමනාන්තය යනු චිත්‍රපට පහක්, පොත් දෙකක් සහ නවකතා නවයකින් සමන්විත ඇමරිකානු ත්‍රාසජනක නිර්මාණයකි. එය පදනම් වී ඇත්තේ ජෙෆ්රි රෙඩ්ඩික් විසින් නිෂ්පාදනය නොකරන ලද පිරිවිතර පිටපතක් මත වන අතර එය මුලින් ලියනු ලැබුවේ එක්ස්-ෆයිල්ස් රූපවාහිනී කතා මාලාව සඳහා වන අතර එය බෙදා හරිනු ලැබුවේ නිව් ලයින් සිනමා විසිනි.