තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ICT 6 ශ්‍රේණිය - ගෝතම මනම්පේරි සර් Post number - 0352 [ VIDEO සහිතයි ]

 


ගුරුවරයා ගෙන් ඔබට
  • නිබන්දන නොමිලේ
  • නිවසේ සිටම ඉගෙන ගන්න මෘදූකාංග නොමිලේ
  • ප්‍රශ්න පත්‍ර නොමිලේ
දයාබර දරුවනේ,
මා දැනටමත් බොහෝ දුර ඇවිත් ඇත. ඔබ අද මා ආ ගමන ආරම්භයේ සිටි. මාගේ පැතුම යම් දිනයක ඔබ මා පසු කර ඉදිරියට යනවා දැකීමයි. මා ඔබව ඒ තත්වයට පත් කරන්නම්. මා සමග එකතු වී තාක්ෂණයේ නවාතැනට පියමන් කරමු. මම ඔබගේ ආදරණීය ගුරුතුමා - ගෝතම සර්

Post number - 0352
ෆෝරමය සම්පූර්ණ කරද්දී ඉහත ඇති Post number යොදන්න


නැතිනම් 071 51 43 654 මෙම අංකයට Post number එක පණිවිඩක් ලෙස එවන්න.WhatsApp )