ලෝකයේ භයානකම නගර 10ක් Most Dangerous City in the world

 


ඔබගේ යූටියුබ් චැනලයට මෙවැනි වීඩියෝවක් කර ගැනීමට පහත කරුනු අනුගමණය කරන්න. ඉහත සදහන් ආකාරයට විනාඩි 10ක පමන වොයිස් ඕවර් වීඩියෝවක් කිරීමට රු 1000/=  මුදලක් අය කරනු ලැබේ. ඒ සදහා ඔබට තම්නේල් එකක්ද නොමිලේ හිමිවේ.

 • ඔබගේ යූටියුබ් චැනලයටත් මෙවැනි වීඩියෝවක් අවැසිනම් අපව අමතන්න - 071 51 43 654 නැතිනම් අපට චැට් කර විස්තර ලබා ගත හැකිය.

අප ලබාදෙන වීඩියෝ වර්ග
 • වොයිස් ඔවර් වීඩියෝ - කාන්තා හා පිරිමි කට හඩවල් දෙකෙන්ම ලබාදිය හැකිය.
 • කෙටි චිත්‍රපට
 • කොමඩි වීඩියෝ
 • ගේම් ප්ලේ වීඩියෝ - කන්තා හා පිරිමි
 • වාර්ථා වැඩසටහන්
 • කෙටි චිත්‍රපට සදහා 
 • ප්‍රසිද්ධ රංගණ ශිල්පීන් යොදාගෙන උවද කළ හැකිය.
 • සති දෙකක් වැනි කුඩා කාලයකින් සම්පූර්ණ කළ හැකිය.

 • කෙටි චිත්‍රපට සදහා පැකේජ පහත දැක්වේ
 • විනාඩි 5 - 10 දක්වා කාලයේ - 3000/= 
 • විනාඩි 10 - 15 දක්වා කාලයේ - 5000/= 
 • විනාඩි 30 - පැය 1 දක්වා කාලයේ (ලෝ බජට්) - 25000/= 
 • විනාඩි 30 - පැය 1 (නෝමල් බජට්) - 40000/=
 • විනාඩි 30 - පැය 1 (නෝමල් බජට්/ජනප්‍රිය රංගණ ශිල්පීන් 1 සමග) - 60000/=
 • විනාඩි 30 - පැය 1 (හයි බජට්/ජනප්‍රිය රංගණ ශිල්පීන් 2 සමග) 130000/=
රංගණ ශිල්පීන් සමග කරන සෑම කරන චිත්‍රපට සදහා වැඩි වෙන සෑම රංගණ ශිල්පියෙක්ටම රුපියල් 30000/= ක මුදලක් වැඩිවේ.

යූටියුබ් වීඩියෝ සාම්පල් බැලීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.