යක්ෂ හෝරාව ළමා චිත්‍රපටය - Yaksha Horawa Movie Trailer

 


ඔබගේ යූටියුබ් චැනලයට මෙවැනි වීඩියෝවක් කර ගැනීමට පහත කරුනු අනුගමණය කරන්න. ඉහත සදහන් ආකාරයට විනාඩි 10ක පමන වොයිස් ඕවර් වීඩියෝවක් කිරීමට රු 1000/=  මුදලක් අය කරනු ලැබේ. ඒ සදහා ඔබට තම්නේල් එකක්ද නොමිලේ හිමිවේ.

 • ඔබගේ යූටියුබ් චැනලයටත් මෙවැනි වීඩියෝවක් අවැසිනම් අපව අමතන්න - 071 51 43 654 නැතිනම් අපට චැට් කර විස්තර ලබා ගත හැකිය.

අප ලබාදෙන වීඩියෝ වර්ග
 • වොයිස් ඔවර් වීඩියෝ - කාන්තා හා පිරිමි කට හඩවල් දෙකෙන්ම ලබාදිය හැකිය.
 • කෙටි චිත්‍රපට
 • කොමඩි වීඩියෝ
 • ගේම් ප්ලේ වීඩියෝ - කන්තා හා පිරිමි
 • වාර්ථා වැඩසටහන්
 • කෙටි චිත්‍රපට සදහා 
 • ප්‍රසිද්ධ රංගණ ශිල්පීන් යොදාගෙන උවද කළ හැකිය.
 • සති දෙකක් වැනි කුඩා කාලයකින් සම්පූර්ණ කළ හැකිය.

 • කෙටි චිත්‍රපට සදහා පැකේජ පහත දැක්වේ
 • විනාඩි 5 - 10 දක්වා කාලයේ - 3000/= 
 • විනාඩි 10 - 15 දක්වා කාලයේ - 5000/= 
 • විනාඩි 30 - පැය 1 දක්වා කාලයේ (ලෝ බජට්) - 25000/= 
 • විනාඩි 30 - පැය 1 (නෝමල් බජට්) - 40000/=
 • විනාඩි 30 - පැය 1 (නෝමල් බජට්/ජනප්‍රිය රංගණ ශිල්පීන් 1 සමග) - 60000/=
 • විනාඩි 30 - පැය 1 (හයි බජට්/ජනප්‍රිය රංගණ ශිල්පීන් 2 සමග) 130000/=
රංගණ ශිල්පීන් සමග කරන සෑම කරන චිත්‍රපට සදහා වැඩි වෙන සෑම රංගණ ශිල්පියෙක්ටම රුපියල් 30000/= ක මුදලක් වැඩිවේ.

යූටියුබ් වීඩියෝ සාම්පල් බැලීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.