7 ශ්‍රේණිය ICT මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය - 01 කොටස් | Grade 7 Lesson 01 (CPU) Free Online Class Sinhala


7 ශ්‍රේණියේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයේ පළමු පාඩම වන " මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය " යන පාඩමේ, පළමු කොටස මෙම වීඩියෝවෙන් ඔබට ඉගන ගත හැකිය. වෙනත් ඔන්ලයින් පන්ති වලට සම්බන්ද වෙන්න පහත ලින්ක් එක භාවිතා කරන්න. 01 - https://dearhut.com/ මෙහෙයවීම - ගයාන් ගෝතම මනම්පේරි සර් ගුරුවරයාගේ දුරකථන අංකය - 071 51 43 654